Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Grundläggande data om kol

  ››  Klicka här för att läsa mer om kol

Engelskt namn
Carbon
Kemiskt tecken
C
Atomnummer
6
Grupp
14
Period
2
Relativ atommassa
Atommassa
12.0107 u
Densitet
2250 kg/m3
Smältpunkt
3800 K   (3527 ℃)
Kokpunkt
4500 K   (4227 ℃)
0.5 Mohs
Upptäckt år
ca. 3750 fvt
Upptäckt av
Forntida egyptier

Grundämnet kol (C)

Kol är har den kemiska symbolen C och atomnummer 6. Det är det 15:e vanligaste grundämnet i jordskorpan. Men om man ser på det utifrån rymdens perspektiv är kol det fjärde vanligaste grundämnet i universum.

Kolatomer kan bindas samman på olika sätt och därigenom bilda olika ämnen. De mest kända ämnena är grafit, diamant, och amorft kol. De fysikaliska egenskaperna hos kol varierar mycket kraftigt bland de olika ämnena. Bland annat till formen. Till exempel är grafit ogenomskinligt och svart, medan diamant är klar och genomskinlig. Grafit är tillräckligt mjukt för att bilda en strimma på papper, medan diamant är det hårdaste naturligt förekommande (kända) materialet. Grafit är en bra elektrisk ledare, medan diamant har en låg elektrisk ledningsförmåga. Under normala förhållanden har diamant, kolnanorör och grafen den högsta värmeledningen av alla kända material. Allt kol är fast under normala förhållanden, medan grafit är den mest termodynamiskt stabila formen. Dessa ämnen är kemiskt beständiga och kräver hög temperatur för att reagera med syre.

Kol är även en mycket viktig beståndsdel i alla organiska ämnen. Hårdheten 0.5 Mohs gäller för grafit, diamant som är det hårdaste naturligaste ämnet har hårdheten 10 Mohs och är ett av definitionsmaterialen för Mohs hårdhetsskala.


Grundläggande data om kol

  ››  Klicka här för att läsa mer om kol

Engelskt namn
Carbon
Kemiskt tecken
C
Atomnummer
6
Grupp
14
Period
2
Relativ atommassa
Atommassa
12.0107 u
Densitet
2250 kg/m3
Smältpunkt
3800 K   (3527 ℃)
Kokpunkt
4500 K   (4227 ℃)
0.5 Mohs
Upptäckt år
ca. 3750 fvt
Upptäckt av
Forntida egyptier

Kommentarer


#1   jesper   2017-05-15 15:03  
det är den bästa no sidan som finns!! 🤤

Skriv en kommentar