Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Grundläggande data om oganesson

  ››  Klicka här för att läsa mer om oganesson

Engelskt namn
Oganesson
Kemiskt tecken
Og
Atomnummer
118
Grupp
18
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
294 u
Densitet
13.65 kg/m3
Upptäckt år
2002
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research och Lawrence Livermore National Laboratory

Grundämnet oganesson (Og)

Grundämnet Oganesson är det tyngsta grundämnet som har identifierats, och idag den enda ädelgasen som är syntetisk. Att ett grundämnet är syntetiskt innebär att det inte förekommer i naturen, utan endast kan framställas i ett laboratorium. Oganesson är unikt på så sätt att det har den största atommassan och även det högsta antalet atomer som någonsin har tillskrivits ett grundämne.

Fram tills slutet av november 2016 kallades Oganesson för Ununoktium (Uuo), vilket var dess temporära systematiska grundämnesnamn fram tills ett officiellt namn hade valts. Namnet Oganesson är valt för att hedra den ryska atomfysikern Jurij Oganesjan, som då blev den andra personen (efter Glenn T. Seaborg) att få ett grundämne uppkallat efter sig medan denne fortfarande var i livet.

I och med att oganesson är mycket radioaktivt, och även väldigt instabilt, har man därför bara lyckats framställa fyra atomer, samtliga av isotopen 294Og. På grund av detta har man endast kunna fastställa några få egenskaper hos oganesson, bland annat kan ämnet troligtvis ha en högre reaktivitet än vissa ämnen utanför gruppen ädelgaser. Man trodde inledningsvis att oganesson skulle vara i gasform under normala förhållanden, men på grund av relativistiska effekter tror man numer att det är fast. Ämnet upptäcktes år 2002 och är troligen färglöst.


Grundläggande data om oganesson

  ››  Klicka här för att läsa mer om oganesson

Engelskt namn
Oganesson
Kemiskt tecken
Og
Atomnummer
118
Grupp
18
Period
7
Relativ atommassa
Atommassa
294 u
Densitet
13.65 kg/m3
Upptäckt år
2002
Upptäckt av
Joint Institute for Nuclear Research och Lawrence Livermore National Laboratory

Skriv en kommentar