Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Ämnesklasser, indelningen av grundämnena

Grundämnena i det periodiska systemet kan delas in i grupper på väldigt många sätt, beroende på vilken eller vilka egenskaper man vill tillskriva varje grupp av grundämnen som skapas. De grupper som skapas vid en sådan indelning kallas sedan ämnesklasser.

De ämnesklasser som vi har delat in grundämnena i här på Grundämnen.nu är ett av de mer vanliga sätten att dela in grundämnena i grupper. Vi använder samma slags system som engelska Wikipedia, vilka i sin tur använder ett hybridsystem utifrån den vanliga grupperingen av grundämnen föreslagen av IUPAC.

Här nedan följer en lista på de ämnesklasser vi använder oss av.

Skriv en kommentar