Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Ämnesklassen aktinoider

Aktinoiderna är en ämnesklass som innefattar 15 metalliska grundämnen, med atomnummer från 89 till 103. Alla aktinoider är radioaktiva och släpper ifrån sig energi under radioaktivt sönderfall. De vanligaste aktinoiderna på jorden är naturligt förekommande uran (U) och torium (Th) samt syntetiskt plutonium (Pu). Användningsområdena för de tre är produktion av kärnkraft samt som material för kärnvapen.

Skriv en kommentar