Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Ämnesklassen alkaliska jordartsmetaller

De alkaliska jordartsmetallerna hör till grupp 2 i det periodiska systemet, de är beryllium (Be), magnesium (Mg), kalcium (Ca), strontium (Sr), barium (Ba) och radium (Ra). Alla funna alkaliska jordartsmetaller går att hitta naturligt. Samtliga har även väldigt liknande kemiska egenskaper; de är glansiga, silvervita och något reaktiva metaller, i standardtryck och standardtemperatur.

Man har utfört experiment för att försöka hitta nästa element i denna grupp, som då skulle ha atomnummer 120, men inget experiment har ännu kunnat påvisa detta grundämne.

Skriv en kommentar