Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Ämnesklassen halvmetaller

Grundämnena som hör till ämnesklassen halvmetaller är de grundämnen som har egenskaper som ligger mittemellan metallerna och icke-metallerna, eller är en blandning av dem. Det finns dock ingen standardiserad definition för halvmetaller eller ett standardiserat sätt att säga vilka grundämnen som hör till ämnesklassen halvmetaller, dock används termen inom den kemiska diskursen och fyller en funktion.

De grundämnen som hör till ämnesklassen halvmetaller är: bor (B), kisel (Si), germanium (Ge), arsenik (As), antimon (Sb), tellur (Te) och astat (At)

Skriv en kommentar