Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Ämnesklassen övergångsmetaller

Övergångsmetallerna är grundämnena i det periodiska systemets mellersta del, grupp 3-11. Definitionen av ämnesklassen övergångsmetaller är väldigt generell då det handlar om väldigt många grundämnen.

Skriv en kommentar