Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Ämnesklassen polyatomiska icke-metaller

Polyatomiska icke-metaller är en undergrupp till en större ämnesklass som kallas enbart icke-metaller. Det som skiljer de polyatomiska icke-metallerna från till exempel de diatomiska icke-metallerna är att de generellt sett har en högre smältpunkt, högre kokpunkt samt existerar som vätska under ett mycket större intervall än de diatomiska icke-metallerna. Ädelgaserna hör också till icke-metallerna, men särskiljer sig från de diatomiska och polyatomiska icke-metallerna på många andra sätt.

De grundämnen som hör till de polyatomiska icke-metallerna är: kol (C), fosfor (P), svavel (S) och selen (Se).

Skriv en kommentar