Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Grundläggande data om praseodym

  ››  Klicka här för att läsa mer om praseodym

Engelskt namn
Praseodymium
Kemiskt tecken
Pr
Atomnummer
59
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
140.90765 u
Densitet
6640 kg/m3
Smältpunkt
1204 K   (931 ℃)
Kokpunkt
3793 K   (3520 ℃)
Upptäckt år
1885
Upptäckt av
Carl Auer von Welsbach

Grundämnet praseodym (Pr)

Grundämnet praseodym har den kemiska beteckningen Pr och atomnummer 59. Ämnet är en metall som är mjuk och silvrig, samt väldigt formbar. Grundämnet tillhör lantanoiderna och är en väldigt sällsynt jordartsmetall. Det är väldigt uppskattat för sina elektriska, kemiska, magnetiska och optiska egenskaper.

1841 isolerades metalloxid (en jordart) av Carl Gustaf Mosander, som blev uppkallat till didymia. År 1885 kunde Carl Auer von Welsback från Österrike separera praseodym i två oxider, neodyma samt praseodyma. Denna separation utfördes genom en upprepning av fraktionerad kristallisation av ämnet didymnitrat.

I kontakt med luft brukar ämnet täckas av ett grönt oxidskikt, och då tappar ämnet sin ursprungliga färg som är silvervit. Idag talar inget för att varken metallen eller dess salter på något sätt är giftiga för människor.

Ämnet förekommer i jordskorpan i olika lantanoidmineraler, och i naturen hittas ämnet tillsammans med cerium. Idag används ämnet i stor utsträckning i legeringar inom flygmotorer, och även i båglampor som tillverkas för projektorer samt filmindustrin.


Grundläggande data om praseodym

  ››  Klicka här för att läsa mer om praseodym

Engelskt namn
Praseodymium
Kemiskt tecken
Pr
Atomnummer
59
Grupp
3
Period
6
Relativ atommassa
Atommassa
140.90765 u
Densitet
6640 kg/m3
Smältpunkt
1204 K   (931 ℃)
Kokpunkt
3793 K   (3520 ℃)
Upptäckt år
1885
Upptäckt av
Carl Auer von Welsbach

Skriv en kommentar