Periodiska systemet
  Grundämnen
  Ämne 1 till 15
  Ämne 16 till 30
  Ämne 31 till 45
  Ämne 46 till 60
  Ämne 61 till 75
  Ämne 76 till 90
  Ämne 91 till 105
  Ämne 106 till 118
  Ordbok
  Ämnesklass
  Atomen
  Egenskaper
  Övrigt
Allmänna villkor och cookie-policy
Om Grundämnen.nu
Admin

Grundläggande data om yttrium

  ››  Klicka här för att läsa mer om yttrium

Engelskt namn
Yttrium
Kemiskt tecken
Y
Atomnummer
39
Grupp
3
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
88.90585 u
Densitet
4450 kg/m3
Smältpunkt
1768 K   (1495 ℃)
Kokpunkt
3200 K   (2927 ℃)
Upptäckt år
1794
Upptäckt av
Johan Gadolin

Grundämnet yttrium (Y)

Yttrium är en silvervit metall som är en sällsynt jordartsmetall. Grundämnet har den kemiska beteckningen Y och har atomnummer 39 i det periodiska systemet. Den isotop som är den enda naturligt förekommande är isotopen 89Y.

Yttrium har en stark historisk koppling till Sverige, och främst då staden Ytterby som grundämnet även är döpt efter. År 1787 hittade Carl Axel Arrhenius en ny mineral nära staden Ytterby i Sverige. Denna mineralen blev uppkallad som ytterbite, efter byn Ytterby. År 1789 upptäckte Johan Gadolin, yttriumoxiden och det var först Anders Gustaf Ekeberg som namngav oxiden till yttriumoxid. År 1828 isolerades elementärt yttrium av Friedrich Wöhler.

Användingen av yttrium, speciellt den röda fosfor som framställs, används i (tjock-) TV-apparaters katodstrålerör (CRT) i bland annat displayer och lysdioder. Ämnet används inom en rad olika områden. Men man vet att exponering av ämnet kan orsaka lungsjukdomar hos oss människor.


Grundläggande data om yttrium

  ››  Klicka här för att läsa mer om yttrium

Engelskt namn
Yttrium
Kemiskt tecken
Y
Atomnummer
39
Grupp
3
Period
5
Relativ atommassa
Atommassa
88.90585 u
Densitet
4450 kg/m3
Smältpunkt
1768 K   (1495 ℃)
Kokpunkt
3200 K   (2927 ℃)
Upptäckt år
1794
Upptäckt av
Johan Gadolin

Skriv en kommentar